Vánoce 1960

 

Oslava vojenských Vánoc 24. 12. 1960

   Ráno byla v ŽK soutěž ve zpěvu. Celé odpoledne se pak zdobila světnička.

 Odpoledne ve 14,30 hod. odchod do Domu odborů, kde byla připravena slavnostní štědrovečerní večeře spolu s programem. Při večeři hrál Signál 60 a po večeři předváděli hradečtí umělci svůj program. Nejlepší bylo vystoupení žonglérů, jinak nevěnoval programu nikdo pozornost.

Dostávali jsme vánoční balíčky, které byly oproti loňským, pardubickým, podstatně lepší.

Na rotu jsme přišli v 18,30 hod. Dále pokračovalo lámání třístovky.

 

Lámání třístovky

Bažanti nastoupili na chodbě “vřad“ v nočních košilích, s přilbou, se sumkama a se samopalem. Mazáci stáli proti nin. Pak následovalo čtení rozkazu, který přečetl des. Kejzar:

 

Zvláštní tajný rozkaz

Vydáno dne 24. prosince 1960.

Článek č. 1

Povolení vojny - provedení

   Dne 24. 12. 1960 provede 2. ročník 4. roty v prostoru Nových kasáren lámání Třístovky. Za tím účelem je připraveno prkno o délce 3 m. Slavnostní akt se provede  v 19,00 hod. Velitel 4. roty vezme výše jmenované z počtu slušných lidí, staršina roty zajistí na tento akt příslušné množství tekuté stravy a NFH vyplatí náhradu za nedodané promile.

 

Určuji strážní četu ve složení:

Náčelník stráže svob. Kejzlar.

Nosiči prkna  voj. Vaněk,

                       voj. Polák,

                       voj. Bohuslávek.

Stráž k přenášení prkna voj. Kuchař,

                                       voj. Weschka,

                                       voj. Vaněk,

                                        voj. Heurdálek.

Nosiči pochodní voj Kovárník,

                            voj. Erben,

                            voj. Zlatohlávek,

                            voj, Řezníček.

Vypálení čestné salvy provedeou des. Štofko,

                                                      svob. Kejzlar.

 

Zbytek 1. ročníku vytvoří na  chodbě špalír.

Ústroj 1. ročníku: noční košile, helma, sumky, samopal.

 

Rozkaz podepsal: Bůh vojny - Civil

 

   Po přečtení rozkazu se muselo všechno vyklidit, protože přijel DVT. Když odjel, vzalo se prkno, zapálili se červené sršící pochodně a v ústroji, která byla v rozkaze, se odpochodovalo a obešel se barák. Do baráku se přišlo zadním vchodem. Bylo veleno K uvítání zprava a Zleva k poctě zbraň a prkno bylo vneseno do baráku, opřeno o stěnu a za troubení trubky a za vypálení více jak 32 nábojů salvou bylo prkno zlámáno. Při tom bylo provoláváno: Vojno povol, hej rup! Pak se řvalo a zpívalo.

Večer se popíjelo a opět zpívalo. Vypadalo to na rotě "pod vobraz". Nakonec jsem se díval na televizi a šel spát v 01,00 hod.